menü

Kalite, Çevre, İş güvenliği Politikamız

Kalite Politikamız

İnovatif ürünler ve servisler geliştiren, sanayiye ve paydaşlarına değer yaratan ve dinamik bir çözüm ortağı olma misyonuna sahip Ercanla Kimya San. ve AŞ. olarak;Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için, müşteri odaklı bir yönetim anlayışıyla; ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanmasını kendimize hedef olarak belirledik.Bu doğrultuda;

 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları desteklemeyi, çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmayı,
 • Paydaşlarımızla birlikte sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek, sürdürebilirliği sağlayacak şekilde üretimi gerçekleştirmeyi,
 • Süreçlerimizin performansını ölçümleyerek, sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle karşılıklı fayda ilişkileri içerisinde güvene dayalı işbirliği sağlamayı ve sürdürmeyi,
 • Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen ulusal uluslararası mevzuatı ve ilgili diğer şartları takip edip uygulanmasını sağlamayı,taahhüt ederiz.

   

  Çevre Politikamız

   

  İnovatif ürünler ve servisler geliştiren, sanayiye ve paydaşlarına değer yaratan ve dinamik bir çözüm olma misyonuna ve bilincine sahip firmamız yaşanabilir daha iyi bir dünya için;

  • Çevre kirliliğinin önlenmesi için tüm tedbirleri alırız.
  • Çevreye etkisi olan süreçlerimizi, kirlenmenin önlenmesini ve çevrenin korunmasını göz önünde bulundurarak, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla sürekli geliştirmeyi sağlarız.
  • Çevre bilincini şirket içinde tüm personelimizde sürekli geliştirmek üzere çalışmalar yaparak, Çevre Yönetim Sistemininin sürekliliğini sağlarız,
  • Tüm süreçlerde kaynakları en verimli şekilde kullanarak sürdürülebilirlik hedeflerimize paralel olarak faaliyetlerimizi yönetiriz,
  • Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile işbirliği yaparak, çevreye olan duyarlılıklarının arttırılmasına katkıda bulunuruz.
  • Çevre boyutlarını kapsayan yasal yükümlülük ve sorumluluklarımızı ve ilgili diğer şartları eksiksiz bir şekilde yerine getiririz.
  • Çevre ile uyumlu en uygun teknolojiye sahip ekipmanları seçerek emisyonlarımızı minimuma indirmeye çalışarak, sera gazı emisyonlarımızın takibini yaparız,
  • Çevre konusunda yaptığımız çalışmaları, kamuoyunun incelemesine açık tutarak paylaşırız.

   İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

    

   Kimyasal madde üretimi ve alım satımını yapan firmamız ;
    İşyerimizdeki her türlü faaliyet sırasında yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını engellemek amacıyla; riskleri belirler, değerlendirir ve etkilerini en aza indirmek için önlemler alırız.
    İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimini ve performansını sürekli izler ve iyileştiririz.
    Kuruluşumuzu ilgilendiren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyarız.
    İSG performansımızı artırmak için hedefler  belirler, uygular ve etkinliğini kontrol ederiz.
    Kurmuş olduğumuz İSG yönetim sistemini dokümante eder, yerine getirir ve sürekliliğini sağlarız.
    Tüm çalışanlarımıza, İSG sorumluluk bilincini artırmak  amacıyla ERCANLAR KİMYA İSG Politikasını duyurur, kamuoyuna ve ilgili tarafların paylaşımına açık tutarız.